Floris Vulto

Floris Vulto is 20 jaar geleden geboren in Amersfoort, maar woont de helft van zijn leven in Coevorden. Hij studeert momenteel IT recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds kort ondernemer.
Floris is in zijn vrije tijd een fanatiek pianist en luistert graag naar klassieke muziek.

De politiek in ruime zin is iets wat Floris de laatste jaren flink heeft beziggehouden. Het viel Floris op dat liberale jongeren op gemeentepolitiek niveau ondervertegenwoordigd zijn. Hij wil derhalve een spreekbuis zijn voor de liberale jongeren in de gemeente Coevorden. Daarbij is hij voorstander van een directe vorm van politiek bedrijven. Dit houdt in dat men het debat voert in de raadzaal. Men moet met elkaar in duidelijke en ondubbelzinnige taal debatteren zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

"Het Nederlands staatsbestel is iets om trots op te zijn. Het is daarom belangrijk dat volksvertegenwoordigers en bestuurders zich actief verantwoorden bij de burger die zijn kostbare stemrecht heeft gebruikt. De burger moet zich met trots vertegenwoordigd voelen door een gepassioneerde volksvertegenwoordiger".