Bert Albring

Bert Albring, 49 jaar, is geboren en getogen in Oosterhesselen waar hij met zijn vrouw een melkveebedrijf heeft. Samen hebben ze 3 kinderen in een leeftijd van 12, 15 en 20 jaar.

Naast het bedrijf is Bert bestuurlijk actief als ledenraadslid, voorzitter van District Drenthe en voorzitter van de selectiecommissie bij zuivelcoöperatie Friesland Campina. In zijn vrije tijd is hij actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging VIOS(O) als jeugdleider en als voorzitter van de commissie Beheer gebouwen en velden .

Bert heeft een brede interesse en een nuchtere, rationele kijk op verschillende zaken. Hij is wars van beuzelarij en houdt van mensen die initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen.