NIEUWJAARSRECEPTIE VVD COEVORDEN GESLAAGD!

Zaterdag 23 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van VVD Coevorden bij Café Restaurant Wielens in Noord-Sleen.

Zowel leden als niet-leden van de VVD waren uitgenodigd al waren vooral leden aanwezig. De opkomst was goed waardoor het gezellig, maar vooral ook informatief was!

Sprekers waren bestuursvoorzitter Bertil Bouwhuis en fractievoorzitter Laurens Zeegers. Beide blikten terug op 2015, maar keken vooral ook naar de toekomst. In 2016 zal er worden gewerkt aan een netwerkstructuur binnen de VVD organisatie en zal er binnen de fractie worden gekeken naar verder constructief beleid binnen de Gemeente Coevorden. Ook wordt er nu al gekeken naar de verkiezingen van maart 2018. De VVD moet er dan weer staan! Zoals men van ons gewend is!

Europarlementariër Jan Huitema was uitgenodigd en we waren vereerd dat hij tijd heeft genomen ons te bezoeken. Jan sprak over de belangrijke beslissingen die op Europees niveau genomen zullen moeten worden in 2016, o.a. tijdens het voorzitterschap van Nederland
  in de 1e helft van 2016. Vluchtelingencrisis, Brexit en de prioriteiten die Nederland zich als voorzitter heeft gesteld werden aangestipt. Veel werk te doen, veel moeilijke beslissingen te nemen. Er was ruim de mogelijkheid tot vragen stellen, iets waar duidelijk ook behoefte aan was.

Voorzitster van de VVD Kamer Centrale Drenthe, Annelie Bouchard, gaf nog nadere uitleg rond de wijziging in de interne organisatie van de VVD. De transitie naar een netwerkorganisatie. Een grote uitdaging.

Kortom, het was een top bijeenkomst die we graag in de toekomst ook willen zien.

Bertil Bouwhuis, bestuursvoorzitter