Project gastvrijheid & streekeigen ondernemen

De gemeenteraad werd gevraag akkoord te gaan met het project “Gastvrijheid & streekeigen ondernemen” voor een periode van 3 jaar en hiervoor een bedrag van € 20.000,-- vanuit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen. Het project richt zich op het versterken van de gastgerichtheid en op ondernemen met gebruik maken van de kwaliteiten van het gebied/de streek. Doelgroep zijn de kleine toeristische ondernemingen in Zuidoost Drenthe (waaronder cultuur-historische stichtingen), die niet in staat zijn om zonder extra ondersteuning in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor wordt een streekconsulent aangesteld en worden ambassadeurscursussen en themabijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van het Geopark.

Een onderwerp, dat de meeste van jullie wel weten, mij nauw aan het hart ligt. Ter voorbereiding op de raadsvergadering had ik de overige raadsleden het bijgaande filmpje toegestuurd ,  “Het perfecte terrasje” van Lebbis : http://youtu.be/7Yw3hzp1rJY

Dit filmpje heb ik niet voor niets verstuurd. Ik wil hiermee onder de aandacht brengen dat gastvrijheid en het gastgericht werken een vak op zich is. Iets wat je er niet zo maar bij doet, maar wat continu, dag in, dag uit, aandacht vraagt. Hiervoor moet je opgeleid zijn of op zijn minst gevoel bij hebben.

En om te komen tot de kern van het verhaal:
 er zit iets structureels fout in deze regio in deze sector. De verhouding tussen de echte commerciële bedrijven en de bedrijven die Toerisme en Recreatie er maar bij doen, is helemaal scheef. Die scheve verhouding is mede door de overheid zelf gecreëerd.

Immers, de provincie heeft jaren geleden met flinke subsidies het voor jan en alleman mogelijk gemaakt om hun huis/boerderij te verbouwen tot een B&B en heeft het kamperen bij de boer enorm gestimuleerd. Zie daar nu de negatieve gevolgen. Enorme wildgroei aan kleine bedrijfjes, ontstaan met subsidie,
  waarvan het runnen van een toeristisch bedrijf niet de kerntaak is, maar leuk om er bij te doen. Veelal zijn deze bedrijven alleen geopend wanneer het de ondernemer uit komt. Het zal niet de eerste keer, maar zeker ook niet de laatste keer zijn dat de toerist voor een dichte deur staat!

Mede door deze ontwikkeling is het aanbod op het moment dat er geld te verdienen valt, te groot. Niet voor niets, maar ook vanwege de crises, vallen momenteel de echte commerciële bedrijven om. En dit gaat ten koste van de werkgelegenheid. Immers deze bedrijven bieden in tegenstelling tot de kleinschalige bedrijven wel werkgelegenheid. U kent allemaal de recentelijke voorbeelden uit de krant.

De VVD is van mening dat deze kleine toeristische ondernemers zelf creatief moeten zijn om hun omzet te behalen en de kansen moeten pakken die voorliggen. Geopark heeft reeds diverse bijeenkomsten georganiseerd, daar hadden deze ondernemers op in kunnen spelen. Waarom zoeken zij zelf die verbinding niet op? Moeten ze echt aan het handje worden genomen?

4 Jaar geleden zijn op initiatief