VVD wil lastenverlichting en behoud voorzieningen

De VVD gaat voor lastenverlichting en behoud voorzieningen.

De VVD-fractie stelt de nieuwe manier van informeren van de raad door een zogenoemde kaderbrief op prijs. Zo zijn de cijfers meer up-to-date en kunnen we de te verwachten cijfers beter inschatten. Toch hebben wij tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag kritische kanttekeningen geplaatst.

Wij waren het niet eens met het bestuursprogramma, maar Laurent Zeegers zei verheugd te zijn, dat het college aardig onze kant is opgekomen. Zo wordt de bibliotheek verder ontzien, de sport heeft in ieder geval een maatschappelijke taak gekregen en het stimuleringsfonds krijgt een andere invulling. Tevens is de voorziening voor het sociaal domein begrensd.

VVD strijdt voor lastenverlichting

Wij hebben in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag gememoreerd aan de lastige financiële situatie van de gemeente. Toch staat de gemeente er gezien de prognose van 20 miljoen in de algemene middelen in 2018 niet slecht voor. Toch houdt het college vast aan het stringente bezuinigingsprogramma.

Wij pleiten ervoor de inwoners te ontzien. Eerst moet de gemeente de basis voor elkaar hebben voordat de bal bij de inwoners wordt gelegd. Maar nee: de gemeente gaat gewoon door met lastenverzwaring voor de inwoners, zij moeten meer betalen voor minder voorzieningen en dienen meer zelf te doen.

Lastenverlichting is voor de VVD bij de begroting 2017 een centraal thema zijn. Als er voorstellen komen voor verhogingen van de ozb en kortingen op het voorzieningenniveau, dan komen wij met ander voorstellen met adequate financiële dekking.

'Vierkant voor Werk'

'Vierkant voor Werk is een goed initiatief, maar wij zijn bevreesd dat het benodigde geld wederom moet worden opgebracht door de hardwerkende inwoner van deze gemeente.

De regio 'Vierkant voor Werk' wordt gevormd door de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken en de bestuurders van de provincie Drenthe en de betreffende gemeenten tekenden hiervoor afgelopen week een overeenkomst. In eerste instantie wordt 12 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 4 miljoen voor rekening van de arbeidsregio is.

De liefhebbers kunnen het complete rapport Vierkant voor Werk lezen.

Wij staan kritisch tegenover 'Vierkant voor Werk'. Duidelijk is, dat de plannen geen lastenverzwaring voor de inwoners van de gemeente Coevorden betekenen. Als de plannen toch doorgaan, hebben wij het advies gegeven het budget sociaal domein hiervoor aan te wenden. Het gaat immers om het creëren van banen!

Het college informeert op hoofdlijnen, licht tipjes van sluiers op, het ziet er spannend uit, maar wij zijn niet gerust op de uitwerking.