'Inwoners moeten fors worden ontzien'

De inwoners van de gemeente worden viermaal gepakt.’ Dat zei onze fractievoorzitter Laurent Zeegers in de raadsvergadering van 27 september over de halfjaarrapportage van het college. 'De inwoners moeten fors worden ontzien. Zij hebben al meer dan voldoende bijgedragen aan de ombuigingen.'

In klare taal maakte Laurent Zeegers de mening van de VVD-fractie duidelijk. 'U laat de inwoners meer betalen, ze krijgen er minder voor terug en worden geacht meer zelfwerkzaamheid te tonen. En tot slot wordt het geld van de inwoners -dat geen rente opbrengt- op de bank gestald.'

Voor de derde keer op rij stevent de gemeente af op een fors overschot. Laurent zette vraagtekens bij de wijze van begroten van de wethouder. 'De overschotten worden weggezet als incidenteel en de lasten van de inwoners worden verhoogd.' Zo werd de ozb het afgelopen jaar met 9 (!) procent verhoogd terwijl deze verhoging niet wordt gebruikt.

Greep in de kas

Het geld had bij de inwoners kunnen blijven, zodat zij er zelf ook konden beslissen, of het geld had kunnen opgehaald als het college er wat mee gaat doen. 'En nu er geld is doet u meteen een greep in de kas. Van de ruim 3 miljoen euro overschot gaat ruim 7 ton in de voorziening dubieuze debiteuren en de vakantiegelden van ruim 5 ton in 2017 zijn alvast gereserveerd. Momenteel is er een algemene reserve van 11 miljoen en dat gaat de komende jaren nog fors stijgen.

Noden lenigen

De VVD vindt het moeilijk de overschotten te duiden. 'Ofwel u voert geen klap uit en houdt daarmee geld over of er komt zoveel geld binnen, dat u het niet op krijgt en er geen plannen zijn om inkomsten aan te wenden voor diverse noden als de fragiele werkgelegenheid, de infrastructuur en het voorzieningenniveau van accommodaties.

Informatieplicht schiet tekort

Zeegers stelde, dat de actieve informatieplicht van het college weer eens tekortschiet. De bedragen worden via deze rapportage weggeboekt. En er is 10.000 euro uit de post onvoorzien uitgetrokken voor extra surveillance bij De Kibbelkoele om overlast door sekstoerisme te beperken. Laurent vroeg zich af waarom de raad niet is geïnformeerd over de inzet van deze gelden.

Pijn verzachten

Duidelijk is, dat de begrotingsvoorstellen van de VVD als dekking voor wijzigingen in de begroting ruimschoots zijn behaald. Zeegers noemde daarbij de opbrengst van de toeristenbelasting en het dividend, alsmede de bestedingen in het sociaal domein. Door voorstellen in het kader van de begroting 2017 wil de VVD de pijn voor inwoners verzachten.