Steun aan briefschrijvers uit Oosterhesselen

Onze VVD-fractie betuigt steun aan de brieven, die vanuit Oosterhesselen aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff zijn gestuurd. Dat wordt onderstreept met een brief, die wij inmiddels aan de staatssecretaris hebben gestuurd.

    De VVD Coevorden vraagt de staatssecretaris aandacht voor het besluit om een azc in Oosterhesselen te vestigen. Gezien de afname van het aantal asielaanvragen stelt de VVD de vraag of een azc in Oosterhesselen nog wel te rechtvaardigen is. Wij verzoeken staatssecretaris Dijkhoff de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Coevorden en het COA te heroverwegen.Zowel Plaatselijk Belang Oosterhesselen als Stichting Sociaal Oosterhesselen hebben brieven geschreven aan de staatssecretaris. De VVD sluit zich aan bij het standpunt vanuit de belangengroeperingen, dat de gemeente al jarenlang bereidheid tot opvang heeft getoond. Bovendien zijn de grote centra in Hoogeveen, Emmen en Hardenberg niet gevuld.De fractie wijst erop, dat in de gemeente reeds een azc voor 450 mensen aanwezig was en wel in Aalden. Door de grote aanhoudende stijging van de instroom was het gemeentebestuur bereid om met het COA te spreken over een uitbreiding van het aantal. Het voorstel was om in Oosterhesselen te komen tot een volwaardig azc met minimaal 400 asielzoekers. Uiteindelijk stemde een minimale meerderheid in met een bestuursovereenkomst, die een maximale instroom van 400 toeliet, opgebouwd in fases, te beginnen met 200.

    De VVD heeft altijd gepleit voor een instroom van 150 asielzoekers, omdat dit voor een dorp met 1700 inwoners verteerbaar was. Zoals geschreven hield het COA voet bij stuk dat slechts een volwaardig centrum met minimaal 400 asielzoekers bespreekbaar is. Nu blijkt echter dat 200 ook voldoende is voor een volwaardig centrum. Wel blijft de ruimte voor eventuele noodopvang van nog eens 200.