Voordeel afvalstoffenheffing gaat naar inwoners

Door een amendement van onze fractie wordt in de beleidsnotitie ‘Van afval naar grondstof in 2020’ vastgelegd dat -als de afvalstoffenheffing omlaag gaat doordat inwoners afval beter scheiden- dit voordeel wordt uitgekeerd aan de inwoners. Wij kregen afgelopen dinsdag in de raadsvergadering daarvoor steun van nagenoeg alle fracties. Alleen het CDA -die enige tijd geleden wel daarvoor pleitte- vindt de eerdere toezegging van de wethouder afdoende.


Fractievoorzitter Laurent Zeegers: ‘De VVD vindt, dat kostenreductie in de afvalstoffenheffing -doordat inwoners het afval beter scheiden- niet moet leiden tot een hogere ozb. Het voordeel van de lagere afvalstoffenheffing wordt door het aannemen van het amendement uitgekeerd aan de inwoners.’


De VVD onderschrijft de beleidsnotitie. Onze partij zal onze uitgangspunten nogmaals in een discussie over de toekomst van AREA naar voren brengen. De VVD zal geen voorstel steunen over te gaan op diftar. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven: per huishouden wordt geregistreerd hoeveel aanval worden aangeboden.