'Er is zeker nog wat te winnen op het gebied van tractie'

De VVD -bij monde van Karin Zwaan- pleitte er afgelopen week in de commissievergadering voor om op het gebied van tractie -alles wat rijdt en rolt in de gemeente- meer te gaan ‘shoppen’ en minder honkvast te zijn wat betreft merk en dealer.

De gemeenteraad droeg het college medio afgelopen jaar op om onderzoek te doen naar de tractiemiddelen. Inmiddels heeft een extern bureau het onderzoek afgerond en is op verzoek van de VVD en de PvdA besproken in de commissievergadering.

Het leasen en kopen van voertuigen en materieel laat zien, dat er een nihil verschil is. Financiële middelen liggen niet op de plank, dus moet er geleend worden. Voor nagenoeg alle voertuigen is geen zichtbaar voordeel te halen gezien het rentepercentage van 3,2 en 4,5 procent. Wij richten ons wel op de dertien tractoren van de gemeente. Momenteel wordt voor het leasen van tractoren een rentepercentage gehanteerd tussen de 0,25 en 1,5 procent.

Onze fractie heeft vragen gesteld over de aanbesteding. Hoe gaat dat in zijn werk en wordt er wel aanbesteed? Niet alle tractiemiddelen hoeven per definitie geleased te worden, ook niet in één leasecontract.

Onze fractie vindt, dat het rapport een prima inzicht heeft gegeven in het reilen en zeilen van de tractie. Op het vlak van beheer en onderhoud is zeker nog wat te winnen. De resultaten ervan zijn hopelijk zichtbaar in de begroting van 2018.

Uit het onderzoek komt naar voren, dat de tractie efficiënt wordt ingezet. De personenwagen die het minst wordt ingezet, wordt afgestoten. De servicebus van de werkplaats wordt ingeruild voor twee gebruikte kleinere gesloten bestelwagens.


De buitendienst van de gemeente Coevorden is de afgelopen jaren gereorganiseerd en op de budgetten is structureel bezuinigd. Verwacht werd dat ook de exploitatiekosten voor de tractiemiddelen zouden dalen, maar dat is onvoldoende het geval.


Voor het onderhoud van het groen is het kwaliteitsniveau verlaagd van beeldkwaliteit B naar C. Na de overgang van niveau B naar C zijn de omvang van de tractie en de kosten nauwelijks gedaald. Daarmee lijkt het alsof de gemeente hetzelfde werk doet als vóór de verlaging van het kwaliteitsniveau. Dat is echter niet zo.


Het omschakelen van kwaliteit B naar C voor groenonderhoud kost tijd voordat de effecten goed zichtbaar zijn.