VVD houdt motie groenonderhoud aan

Wij dienden gisteravond een motie in om het groenonderhoud terug te brengen van niveau C naar B. Volgens ons levert het huidige, lage, onderhoudsniveau geen positieve bijdrage aan de uitstraling van stad en dorpen, die deze wel verdienen.

Roeles zei in zijn uiteenzetting, dat het huis niet alleen aan de voorzijde geschilderd moet worden. De VVD betreurt het, dat ook de parken en plantsoenen een uitstraling krijgen, die in overeenstemming is met de bermen.

Onze gemeente profileert zich terecht als een gemeente waar het voor de toerist goed vertoeven is en voor de inwoners een fijne omgeving is om te wonen. Gemeentelijke medewerkers horen regelmatig klachten van inwoners aan.

Wij zien dekking voor de extra kosten in het overschot van de jaarrekening 2016, voor de jaren erna kan het bedrag in de begroting worden opgenomen.

Helaas vond de motie -althans vooralsnog- geen bijval. Daarom hebben wij besloten de motie aan te houden en in een later stadium nogmaals voor te leggen.