VVD Borrel: Deze keer de 4de vrijdag van de maand

Het is alweer tijd voor de 12de editie van de VVD borrel. De VVD borrel heeft een verbindend karakter en wil het liberale gedachtegoed in de lokale politiek nieuw leven inblazen. Het is de gelegenheid bij uitstek om te discussiëren over lokale onderwerpen en het uiten van je mening in een gezellige informele setting.

Het idee is ontstaan om een stelling op te werpen waarover tijdens de borrel kan worden gediscussieerd. De stelling voor deze keer betreft: 

"Wat zou u graag in het verkiezingsprogramma van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 opgenomen willen hebben?"

U bent van harte welkom op de borrel, deze maand in Schoonoord bij Café de Oude Reus aan de Slenerweg 1. De borrel zal plaatsvinden op vrijdag 23 juni van 16:30 uur -18:00 uur.

Het meenemen van andere (niet) VVD-leden wordt aangemoedigd. Dit komt de levendigheid en variatie ten goede.