VVD borrel: Elke 3e vrijdag van de maand van 16:30 - 18:00 uur

Liberalen staan bekend om hun gezelligheid en het met open vizier bespreken van zaken die onder de mensen leven. De VVD borrel is een leuk initiatief dat hier de ruimte voor biedt met zijn verbindend karakter in de lokale politiek. Het is de gelegenheid om te discussiĆ«ren over lokale onderwerpen en het uiten van je mening in een gezellige en informele setting. 

Het idee is ontstaan om een stelling op te werpen waarover tijdens de borrel kan worden gediscussieerd. De stelling van de vorige borrel is nog lang niet volledig bediscussieerd, vandaar dat de stelling wederom luidt:

"Wat zou u graag in het verkiezingsprogramma van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 opgenomen willen hebben?"

We nodigen u dan ook graag uit voor een gezellige borrel op vrijdag 21 juli 2016 rond 16.30 uur bij Restaurant/Theater De Deel, Menso Altingstraat 6, 7841 CB Sleen.

Het meenemen van andere (niet) VVD leden wordt aangemoedigd. Dit komt de levendigheid en variatie ten goede.