Vacature voorzitter Kamercentrale VVD Drenthe

wout Klok treedt in het voorjaar van 2015 af als voorzitter van de Kamercentrale VVD Drenthe. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het gaat nog niet zo eenvoudig worden om een nieuwe KC-Voorzitter te vinden. Toch zal de VVD Drenthe daar enige haast mee moeten maken. Want Ewout Klok heeft aangekondigd dit voorjaar zijn functie te willen neerleggen: "Je moet stoppen op het hoogtepunt." Tot 11 maart a.s. kunnen kandidaten zich melden bij secretaris Robert Meijer: meijerrh@xs4all.nl

De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een actuele CV met een duidelijke motivatie. Er wordt gezocht naar een netwerker, samenwerker en verbinder. Iemand met natuurlijk charisma. Andere eisen zijn: grote sociale vaardigheden, politiek/bestuurlijke
sensitiviteit, een helikopterview en bestuurlijke ervaring. Kandidaten dienen er wel rekening mee te houden, dat aan het Voorzitterschap een tijdinspanning van 12 tot 16 uur per week is verbonden. Met een piek in tijden van verkiezingen.

Hieronder volgt informatie over de functie en uitleg over de te volgen procedure. 

Taakomschrijving 
- U geeft leiding aan het bestuur van de KC en zorgt voor een goede coördinatie en afstemming van werkzaamheden tussen de diverse portefeuillehouders; 
- U hebt regelmatig contact met de Statenfractie, eventuele Gedeputeerde(n) en de afdelingen; 
- U leidt de bestuursvergaderingen, voorzitters- en secretarissenoverleggen en de centrale vergaderingen; 
- U vertegenwoordigt de KC in het HB/KC-overleg, de Partijraad, op landelijke ALV’s en andere overlegvormen alwaar uw aanwezigheid vanuit de functie gewenst is. Het is hierbij essentieel, dat u het geluid van VVD Drenthe stevig onder woorden durft te brengen. 
- U bent DE ambassadeur van de VVD in Drenthe en van de VVD Drenthe 
- U onderhoudt contacten met de diverse gremia van onze partij. 
- U onderhoudt contacten met de media, zowel regionaal als landelijk. Hiervoor bent u in staat alle mogelijke middelen te gebruiken. 
- U bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week voorzitter 

Gewenste eigenschappen 
- Netwerker, samenwerker en verbinder 
- Natuurlijk charisma 
- Grote sociale vaardigheden 
- Politiek bestuurlijke sensitiviteit 
- Helikopterview 
- Bestuurlijke ervaring 

Tijdsbeslag 
U dient rekenschap te houden met een tijdsbeslag van 12 tot 16 uur per week. Hierbij geldt in verkiezingstijd een piekbelasting. Het strekt tot de aanbeveling, dat u bereid bent de functie voor langere periode te vervullen. 

Interesse? 
Leden, die zich willen kandideren voor het voorzitterschap, vragen wij een actueel CV met een duidelijke motivatie voor 11 maart 2015 te mailen naar Robert Meijer, meijerrh@xs4all.nl. Voor eventuele vragen of meer informatie over de functie kunt u zich wenden tot Ewout Klok (06-51612809)

Procedure 
Op grond van het huishoudelijk reglement zijn het bestuur van de Kamercentrale en de ledenvergaderingen van de afdelingen bevoegd tot kandidaatstelling van één of meerdere kandidaten. Ook dit kan tot 11 maart 2015 gedaan worden. 

De kandidaten zullen medio maart een gesprek hebben met de adviescommissie, welke bestaat uit: Agnes Klinkenberg, voorzitter, Henk Brink, Robert Meijer, Jan Smits en Rob Zethoven. Deze commissie zal het bestuur van advies voorzien en een kandidaat voordragen aan het bestuur. Vervolgens zal het bestuur aan de kandidaten meedelen wie haar voorkeurskandidaat is. Kandidaten hebben te allen tijde de mogelijkheid zich terug te trekken. 

Het bestuur zal in de Centrale Vergadering van 13 april 2015 de kandidaten voorstellen en daarbij haar voorkeur uitspreken. 

Voor vragen over de procedure kunt op contact opnemen met Robert Meijer via meijerrh@xs4all.nl of per telefoon 06-45438045.