Standpunt VVD fractie Asielzoekerscentrum Oosterhesselen.

De raad is op 3 februari jl., vertrouwelijk, geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de vestiging van een AZC te Oosterhesselen.

Het aantal van 1400 asielzoekers, door het COA genoemd, als zijnde haalbaar op de locatie en dat door het college is teruggebracht tot 700 om tot medewerking te komen, is een fors aantal. Het dorp Oosterhesselen met bijna 1800 inwoners krijgt er ineens ruim 1/3 meer inwoners erbij.

Normaal gesproken ligt een  AZC niet in de directe nabijheid van bewoning. In dit geval zal het AZC aansluitend aan het dorp komen te liggen en de directe buren bevinden zich op 30 meter afstand.

De impact van een dergelijk aantal en de ligging alsmede het gegeven dat diverse voorzieningen ontoereikend zullen zijn om van een goede leefomgeving te kunnen spreken, heeft de VVD fractie doen besluiten dit voorstel af te wijzen en te pleiten voor een gewijzigd voorstel.

Een start met 200 asielzoekers met, na een grondige evaluatie met Oosterhesselen, een mogelijke uitgroei tot maximaal 300 plaatsen. 

Vergelijkingen met Aalden/Zweeloo en andere locaties in het land waarbij men wel met dit soort aantallen zonder veel problemen uit de voeten kan, is voor de VVD fractie geen argument om met een dergelijk grootschalig plan akkoord te gaan.

Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid en vinden ook dat deze mensen goede huisvesting nodig hebben, maar spreiding is een beter antwoord dan concentratie.

Wellicht dat dit bedrijfstechnisch niet de meest gunstige oplossing is, maar de VVD fractie laat voor de inwoners van de gemeente Coevorden de leefomgeving prevaleren boven het bedrijfstechnische belang.

 

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter