Brief aan de minister

Geachte Minister, Naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer betreffende de verplaatsing van de Philips Lighting vanuit Emmen naar Polen willen wij het volgende kwijt. Als VVD fractie in de gemeenteraad van Coevorden maken wij ons zorgen over de werkgelegenheid in de Zuidoost hoek van Drenthe. De strategische ligging van de gemeente Coevorden met haar tri-modale mogelijkheden van transport de zgn:dryport en het grensoverschrijdend industrieterrein maakt het mogelijk interessant te blijven voor  bedrijven. De werkgelegenheid van ruim 240 werknemers die in de gemeente Emmen op straat komen te staan is ook  voor ons van belang. Vele werknemers zijn inwoner van de gemeente Coevorden. 

De gezamenlijke actie, ondersteund door de Provincie Drenthe van de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en Coevorden om met de nota Vierkant voor Werk gelden te krijgen om de werkgelegenheid in deze regio aan te jagen, geven de urgentie van dit probleem helder weer. 

Uw brief, die meer een constatering is dan een ondersteuning van de oproep vanuit Zuidoost Drenthe om de verplaatsing af te wenden, ervaren wij dan ook als onvoldoende. Wij verwachten van onze Minister van Economische Zaken een pro-actieve houding richting deze multinational en verwachten een meer strijdbare houding van U om de werkgelegenheid van deze winstgevende fabriek overeind te houden in Nederland. 

Graag doen wij dan ook een oproep om zowel in woord maar ook in gebaar te tonen dat ook Zuidoost Drenthe u na aan het hart ligt. Zeker als het gaat om de werkgelegenheid, die daar is, in stand te houden en met behulp van stimulansen vanuit uw ministerie verder uit te breiden. 

De regio biedt vele kansen en mogelijkheden op velerlei terrein en kan uw hulp en ondersteuning goed gebruiken. Zuidoost Drenthe zal uw steun en support gebruiken om deze regio verder op te nemen in de vaart der volkeren en u zult zien dat uw steun zich dubbel en dwars zal terugbetalen.

Graag willen wij u verzoeken uw brief aan de Tweede Kamer nog eens in heroverweging te nemen en te laten zien dat de regio Zuidoost Drenthe op uw steun kan rekenen.

Als VVD fractie in de gemeenteraad van Coevorden zullen wij ons uiterste best blijven doen de werkgelegenheid en de randvoorwaarden voor de werkgelegenheid zo optimaal mogelijk te maken, zodat inwoners van Coevorden de slogan: "Een betaalde baan geeft de beste garantie op een beter bestaan" aan den lijve kunnen ondervinden.

Hoogachtend,

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter VVD gemeenteraad Coevorden