Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2015

Namens het Bestuur nodig ik u graag uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD Coevorden op 10 januari 2015 tussen 16.00 en 18.30  uur in Hotel Café Restaurant Hegen, Wezuperstraat 15, 1852 TG Wezup.

Als gastspreker zal dit jaar optreden de lijsttrekker voor de VVD bij de Statenverkiezingen in 2015 Henk Brink en onze eigen kandidaat Ton Serlie. Tevens zal onze fractievoorzitter Laurent Zeegers beschikbaar zijn om actuele gemeentelijk politieke vragen te beantwoorden.

Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik om u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen.

Graag hopen wij u welkom te heten op 10 januari a.s. en om samen met u het goede voornemen te bekrachtigen de positieve ontwikkelingen van de VVD in ons land óók in het nieuwe jaar voort te zetten.

Namens het Bestuur VVD-Coevorden,

Nico Aarsbergen
Secretaris