Motie van de VVD tweede Bestuursrapportage

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november jl. heeft de motie van de VVD om overschotten 2014 in het WMO veld terug te laten vloeien naar de algemene reserve en dus de financiële positie van de gemeente weer wat rooskleuriger te laten zijn, niet kunnen rekenen op steun van de meerderheid van de raad. 

Het CDA en GB steunden de motie wel. 

Zelfs het college moest toegeven dat in de reservering van de gelden enige inconsistentie te beluisteren is. Overschotten op de doe-mee-pas en de EMCO, ook sociaal domein, gaan wel terug naar de algemene reserve.

De toezegging van de wethouder Sociale Zaken dat er volgend jaar een nota komt over de hoogte van de reserve sociaal domein was voor de VVD niet voldoende.

De overige partijen in de raad willen liefst zoveel mogelijk geld naar het sociale domein, want daar verwacht men tekorten in 2015 en volgende jaren. Waarop dat gebaseerd is, blijft hangen in een waas. Heldere getallen en duidelijk cijfers zijn niet voorhanden. Redenen voor de VVD om haar budget- en controlerecht helder in te vullen. 

Voor goede voorstellen hebben wij geld, voor reserveringen uit angst niet. De waarheid is dat we het geld al jaren niet op krijgen. De PvdA wil liefst een extra reclame campagne om de doe-mee-pas  te verstrekken. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt, terwijl er ruim voldoende vraag moet zijn!! 

Ons adagium is; geld volgt het voorstel en niet andersom! 

We hebben nog een lange weg te gaan.

Laurent zeegers
Fractievoorzitter