Tweede Bestuursrapportage

In de tweede bestuursrapportage blijkt dat er meevallers te noteren zijn op diverse posten van de begroting. De verklaring voor deze meevallers is soms lastig te doorgronden. Enerzijds is het dat reeds ingezette ombuigingen van het vorige college nog nawerken en anderzijds zijn er nog veel posten niet uitgevoerd (ruim 1 miljoen euro). Daarnaast wordt er vanuit de toeristensector meer overnachtingen gemeld, dit blijkt een structureel karakter te hebben.

Het verheugt de VVD fractie dat er een overschot is en dat dit terugvloeit naar de algemene reserves zoals al enige jaren een vaststaand beleid is. Wat de VVD fractie wel zorgen baart is het gemak waarbij ruim 855.000 euro, dat overblijft in het sociale domein, als reserve sociaal domein wordt geboekt en dit bedrag dus niet terugvloeit naar de algemene reserve. Hier is duidelijk dat de PvdA nog een grote stem in het college heeft en dat de wethouder van financiƫn aan de ketting ligt. Het overschot in de lopende rekening is dus ruim 1,7 miljoen euro.

De VVD fractie vindt dat er met twee maten wordt gemeten door deze manier van reserveren. De hardwerkende inwoners zien nu dat er alvast wordt vooruit gelopen op mogelijke overschrijdingen in domeinen waarbij er al reserves zijn voor knelpunten en aan de andere kant voorzieningen worden afgebroken die van belang zijn voor de leefbaarheid van dorpen en wijken. Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling.

Ook in het sociale domein zal de tering naar de nering moeten worden gezet en dankzij het reeds ingezette beleid wordt hier ook hard aan gewerkt. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat de ter beschikking gestelde middelen voldoende moeten zijn om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Mocht onverhoopt het zo zijn dat er tegenvallers te noteren zijn dan zal de wethouder de gemeenteraad goed moeten informeren over de ontstane situatie, wat er aan gedaan is en hoeveel er nodig is om het beleid te kunnen uitvoeren alvorens hiervoor middelen ter beschikking te stellen.

In deze opstelling staat de VVD fractie waarschijnlijk alleen, maar wij vinden dat in een tijd waarbij de hardwerkende inwoner van deze gemeente meer moet betalen, meer moet gaan doen (vrijwilligerswerk) en daar minder voor krijgt  een zelfde opstelling in het sociale domein mag verwachten. De VVD fractie zal met deze insteek de tweede bestuursrapportage in de gemeenteraad bespreken.

Wij houden u op de hoogte. 

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter