Toeristenbelasting

De VVD wil de verordening Toeristenbelasting alsnog bespreken in gemeenteraad en deze verordening niet als hamerstuk behandelen. Wij hebben hiervoor  een amendement ingediend.

De VVD is van mening dat het belastingtarief moet blijven op € 1,20 per overnachting en dat deze niet moet worden geïndexeerd. De gemeente heeft in de afgelopen jaren al een behoorlijk inhaalslag voor wat betreft deze belasting gemaakt. Lag het tarief in 2007 nog op € 0,58, in 2012 is het tarief al verhoogd naar € 1,00 (een verhoging van maar liefst 72% in 5 jaar tijd). In 2014 is het tarief wederom verhoogd, met 20% naar € 1,20.

Bij de bespreking van deze laatste verhoging is tevens het signaal naar de toeristische ondernemers afgegeven dat deze belasting voorlopig niet verhoogd zou worden, en dus ook niet geïndexeerd zou worden. Dit om rust te creëren.

Het vergt immers nogal wat om telkens de verhoging in het drukwerk, maar ook in interne systemen aan te passen.

Bovendien hanteert de gemeente hierbij een tarief dat hoger ligt dan in de andere Drentse gemeenten, waardoor de concurrentiepositie van de toeristische ondernemers verslechterd. Mede gezien de huidige economische situatie is dat voor de VVD een ongewenste ontwikkeling.

Een nieuwe verhoging is voor de VVD onacceptabel en zal de gemeente Coevorden er voor toeristen niet aantrekkelijker op maken. Dat betekent minder inkomsten voor de ondernemers in deze branche maar ook zeker daarbuiten.

Minder toeristen betekent, ……. vult u dit zelf maar in ! 

De VVD vindt om hiervoor genoemde redenen dat de toeristenbelasting niet verhoogd mag worden, niet alleen in 2015 maar eigenlijk gedurende de gehele collegeperiode niet!

Karin Zwaans

Lid VVD fractie in de Gemeenteraad

Het amendement is aangenomen met steun van BBC2014 en het PAC.