Nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Coevorden op 7 mei 2014 te Dalen zijn tot lid van het bestuur gekozen: 

De heer Bertil Bouwhuis (Coevorden) als algemeen bestuurslid, de heer Ton Serlie (Dalen) als tweede secretaris, mevrouw Ludy Meijer (Dalen) als bestuurslid Opleiding en Training en mevrouw Lidy Nijhoving als bestuurslid/webmaster.

U treft onze nieuw bestuursleden onder het kopje mensen.