Verslag afscheid raadsleden

Bert Meijering heeft na een periode van 4 jaar besloten afscheid te nemen van de gemeenteraad. Zijn beleidsterrein en expertise lagen vooral op het agrarische vlak en van zijn kennis en kunde heeft de gehele fractie dankbaar gebruik gemaakt. Ook de plaatselijke invullingen en de problemen waarmee de sector speelde kon Bert altijd goed vertalen in de beleidsvisie van de VVD. Bert laat veel kennis achter en namens de gehele fractie wordt Bert bedankt voor de goede samenwerking de afgelopen bestuursperiode.

Ineke Lugies is aangetreden in 2002. Ineke had ambities om iets te bereiken in de politiek en al snel had ze haar draai gevonden.  Uiteindelijk werd Ineke fractievoorzitter. De combinatie werk, gezin en de zware verantwoordelijkheid als politiek leider deden zich gelden en er moesten keuzes gemaakt worden. In de bestuursperiode 2010-2014 was Ineke weer zover dat ze volop de fractie ging aanvoeren. Hoogtepunten waren natuurlijk het voorzitten van de raad als plaatsvervangend voorzitter; scherp en alert en met gevoel voor ieders waardigheid leidde zijde discussie. Met 12 jaar politiek in de gemeente Coevorden betekent dit dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagt Ineke te decoreren met een lintje. Met dank voor haar jarenlange inzet wordt er met trots afscheid van Ineke genomen.

Roelof Boerma heeft zich op 67-jarige leeftijd wederom kandidaat gesteld voor een bestuursperiode van 4 jaar. Als gevolg van de verkiezingsuitslag neemt Roelof afscheid van de gemeenteraad. Accuraat en het archief van de fractie; nooit werd er vergeefs een beroep op Roelof gedaan. Zijn kennis en knowhow bracht voor de fractie veel goeds. Als fractiesecretaris werden de vergaderingen met stiptheid voorbereid; jouw mening over diverse onderwerpen was duidelijk en treffend. Met mooie woorden van dank wordt afscheid genomen EN met de hoop dat Roelof als coach voor de jongere generatie  in onze fractie zijn tijd en energie nog eens wil inzetten !

Peter Rijtema is als ondernemer gemeenteraadslid geworden. Dat bracht hem af en toe in een lastig parket maar daar wist hij altijd goed mee om te gaan. In de fractie heb je door wisselingen vele portefeuilles gehad. Voor ondernemers heb je een lans gebroken in de jaren; zij zijn per slot de kurk waar de samenleving op drijft.  Een nieuwe raadsperiode zat er niet in maar binnen het Waterschap ben je voor de VVD reeds steunfractie lid. Peter wordt bedankt voor zijn inzet en succes gewenst als ondernemer en bij het Waterschap. 

Ton Serlie

Na 20 jaar gemeentelijk bestuur is er daadwerkelijk een einde is gekomen aan een periode. Eerst in Borne en nu in Coevorden. Memorabel dat het altijd in coalitieverband gegaan is. Ton was het financieel geweten van de VVD fractie. Wat wil je ook met en bankdirecteur in je midden. Cijfermatig goed onderlegd kon Ton met een onderkoeld gevoel voor humor de vinger op de zere plek leggen. Als VVD fractie zijn wij Ton veel dank verschuldigd en de hoop wordt uitgesproken dat wij Ton in het openbaar bestuur nog wel eens tegen komen.