Drank- en Horecawet

De vroeg-op-stapregeling voor jongeren onder de 18 jaar die het college wil invoeren, is van de baan. De gemeenteraad besloot met tegenstem van het CDA dit onderdeel niet op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De regeling was voorgesteld in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet,die per 1 januari 2014 van kracht is. Kernpunt is om het achoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De leeftijdsgrens voor het gebruik en kopen van alcohol is verhoogd tot 18 jaar. Gemeenten zijn sinds kort verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze wet, iets wat voorheen gedaan werd door de Voedsel en Warenautoriteit. Voorzitter H.Talens van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Coevorden, had hierover tijdens de vorige raadsvergadering ingesproken.  Volgens de vroeg-op-stapregeling zouden jongeren onder de 18 jaar voor 23.00 uur in een horecabedrijf moeten zijn. Daardoor zou indrinken worden voorkomen en ook de zgn zuipketen worden gemeden..

De inspreker namens KHN duidde erop dat jongeren daardoor misschien helemaal niet meer in de horecabedrijven komen. Anderzijds zou de handhaving en de kosten hiervoor bij de horeca  liggen. Deze regeling werd  als te betuttelend ervaren..

Een amendement ingediend door PvdA,VVD en D66 werd dan ook aangenomen

Het CDA acht de vroeg-op-stapregeling een goede maatregel. 'In West-Friesland is gebleken dat het alcoholgebruik afneemt,na het invoeren van deze maatregel', volgens Jeroen Huizing(CDA). Rolf Albring (PvdA) wees erop dat de regeling daar geheel afwijkt van de Coevorder situatie. Jaap van der Ploeg( PAC) is het ermee eens dat de vroeg-op-stapregeling uit de APV wordt gehaald vanwege andere redenen.

Naar aanleiding van de inspraak van Mevr J. Snijders,voorzitter van de MFA De Brink en de brief, die daarover is gestuurd aan de gemeenteraad,diende de VVD een amendement in, die door alle fracties werd gesteund. Dorpshuizen en paracommerciĆ«le instellingen  krijgen voor het schenken van alcohol een uur meer tijd in plaats van 23.00 uur wordt het nu  24.00 uur. 'Dorpshuizen hebben vaak een maatschappelijke functie en in de ons omliggende gemeenten wordt eenzelfde tijd gehanteerd'.De mogelijkheid om maatwerk af te leveren voor individuele instellingen  laat echter nog lang op zich wachten en biedt waarschijnlijk onvoldoende soelaas..Derhalve werd gekozen voor duidelijkheid.

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter