VVD buigt zich ook in 2019 over diverse vraagstukken

De VVD, afdeling Coevorden, hield een gezellige nieuwjaarsreceptie in restaurant ‘t Oelnbret in Dalen. De nieuwjaarswensen werden uitgewisseld en er werd een toost uitgebracht op dit nieuwe jaar.

De VVD, afdeling Coevorden, hield een gezellige nieuwjaarsreceptie in restaurant ‘t Oelnbret in Dalen. De nieuwjaarswensen werden uitgewisseld en er werd een toost uitgebracht op dit nieuwe jaar.

Voorzitter Bertil Bouwhuis hield een korte speech, waarin hij terugkeek en vooruitblikte. ‘Het was een roerig jaar met onder andere de gemeenteraadsverkiezingen. Na een goede campagne werden wij de tweede partij na BBC, maar wij kregen geen plaats aan de onderhandelingstafel. Tevoren stond al vast, dat wij weer de oppositie ingingen. Er trad een compleet nieuwe fractie aan en we kregen twee burgercommissieleden, Karin Zwaan en Bert Albring.’

Over dit jaar zei Bouwhuis: ‘Voor dit jaar is Peter Rijtema lijsttrekker voor onze partij voor de verkiezingen van waterschap Vechtstromen. Er komt een nieuw bestuur door het aftreden van een aantal bestuursleden. Ik wil Henri Damen bedanken voor zijn inzet als secretaris. Er komen nieuwe bestuursleden: Max ter Waarbeek en Laurent Zeegers. Voor de provinciale verkiezingen staat Ton Serlie en Karin Zwaan op respectievelijk plaats zes en zeven, terwijl Tanja Klip op de vierde plaats staat voor de Eerste Kamer.’


Ook plaatsvervangend fractievoorzitter Bernette Sieben gaf een indruk van de afgelopen periode. ‘Na de verkiezingen in maart zaten we met een compleet nieuwe fractie in de raad. We hadden geen schijn van kans om deel te nemen aan de coalitie. Al voor de verkiezingen hadden de coalitiepartijen hun loyaliteit naar elkaar uitgesproken om na de verkiezingen op zelfde voet verder te gaan. De grote overwinning van BBC was voor de andere partijen een teleurstelling. Voor ons een signaal om na te denken en te bedenken wat we hieraan gaan doen.’


Bernette vindt de grootste doelstelling het varen van een positieve koers. ‘Dat is de afgelopen maanden zeker gebeurd. Wij waren positief over de begroting en de ambities van de gemeente. Wij dragen eraan bij dat het voor iedereen beter gaat. Maar we zijn ook kritisch op punten die afwijken van de VVD-standpunten. Zo hebben wij het enorme bedrag voor het sociale domein bekritiseerd. Er is 40 miljoen voor een relatief klein deel van de inwoners. Wij hebben onze verbazing uitgesproken over de uitgedeelde kindpakketten in de zomer en winter. Deze groep mensen, met inkomens tot 110 procent van het minimum, krijgt ook al de Doe-Mee-Pas. Wij willen, dat de gemeente meer oog heeft voor de groep die daar net boven zit. We kennen immers allemaal de mensen die iedere dag hard werken, hun best doen, niet in aanmerking komen voor toeslagen en tegemoetkomingen, maar onder de streep wel te weinig overhouden.’


Bernette wees ook op de zonneakkers bij Steenwijksmoer. ‘De inwoners maken zich zorgen om de grote zonneakkers. Niet zozeer om de parken die er nu komen, maar om de zonneakkers die mogelijk in de toekomst komen. Het college wilde niet de garantie geven om dit te voorkomen en we kregen de meerderheid van de raad niet achter ons. Ook het feit dat in andere gebieden, die volgens ons prima voorzien kunnen worden van zonneakkers, het college commerciële activiteiten daarvoor afwijst heeft ons verbaasd.’


‘Verder hebben we een motie ingediend om de vuurwerkopslag in de binnenstad van Coevorden tegen te houden. Deze motie is aangenomen en de gemeente heeft daar ook naar geacteerd,’ zo zei Bernette.


Zij vervolgde: ‘Gelukkig is er weer voldoende geld in de gemeente om plannen te realiseren. Helaas is onze motie om dit te besteden aan verbetering van het groenonderhoud niet aangenomen. Vreemd, omdat vrijwel alle partijen dit in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Wij zijn heel blij, dat knopen zijn doorgehakt ten aanzien van de aanleg van glasvezel en hopen oprecht dat de schop snel de grond in kan.’


Bernette noemde duurzaamheid als één van de belangrijkste vraagstukken voor de raad. ‘Er ligt een behoorlijke opgave voor de energietransitie, maar welke keuzes maken we daarin? Het zijn landelijke vraagstukken, maar die betreffen ook de gemeentelijke politiek. Wat gaat er gebeuren in de ontwikkeling van biogas, waterstof of kernenergie?’ vroeg zij zich af.


Voor de VVD is duidelijk, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. ‘De gemeente kan overal zorgen voor voorzieningen, maar iedereen kan zelf ook zijn eigen rotzooi opruimen en de tuinen voorzien van bloeiende planten.’


Een ander vraagstuk gaat over voorzieningen. ‘Zoals scholen, sporthallen en buurthuizen. Wat gaan we daarmee doen, hoe worden die in de toekomst gefinancierd?’ Als het aan de Woonvisie -vastgesteld in 2017- ligt wordt niet meer gebouwd in de dorpen en is er weinig oog voor starters. Als fractie vinden wij, dat het van belang is dorpen vitaal te houden en te kijken hoe je starters kunnen houden in dorpen.’


Bernette stelde, dat het stimuleringsfonds zijn langste tijd heeft gehad. ‘Het is niet de bedoeling, dat verenigingen van Dorpsbelangen een extra bestuurslaag gaan vormen en beslissingen over de toewijzing van budgetten moet gaan nemen. Wil je dat iedere inwoner iets in te brengen heeft of wil iedereen dat niet?’


Tot slot wenste zij iedereen een gezond, sprankelend en liberaal 2019 toe.