VVD zorgt mede voor onafhankelijk onderzoek 'De Swaneburg gasloos'

De fractie van de VVD hield dinsdag 12 februari in de commissievergadering voet bij stuk: er moet eerst een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek komen voor het project ‘De Swaneburg Gasloos’.

Dat vond ook BBC2014, waardoor er een meerderheid was voor aanhouding van het voorstel.

Het gaat om vijf ton gemeenschapsgeld, dat als krediet wordt ingezet. Daarnaast is er nog een lening te verstrekken. Na het onderzoek keert het onderwerp terug op de raadsagenda. 'Uitstel is geen afstel', aldus fractievoorzitter Margriet Fissering.

Twee weken eerder al gaven VVD en BBC2014 hun mening en werd bespreking van het collegevoorstel uitgesteld. Toch prijkte het onderwerp weer op de agenda. Tot grote verbazing, omdat de situatie exact hetzelfde was. In de commissievergadering van dinsdag 12 februari kon de wethouder niet anders doen dan een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek toezeggen.