VVD wil voldoende parkeerplaatsen borgen

Onze fractie is zeer te spreken over de visie voor Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide. Echter, een punt baart ons zorgen: het parkeren.

Er verdwijnt een fors aantal parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide. “Wij vinden, dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn voor met name kortparkeren in de nabijheid van de winkels. Dat is voor ons een voorwaarde voor een goed functionerende binnenstad”, aldus Bernette Sieben.

Daarom heeft onze fractie door middel van een amendement aangegeven, dat het raadsbesluit zou moeten worden aangevuld. Wij willen borgen, dat er voldoende ruimte is om allerlei betrokken partijen te laten meedenken in concrete oplossingen voor het verdwijnen van parkeerplaatsen op Markt en Weeshuisweide. “Ook willen wij, dat er geen parkeerplaatsen op Markt en Weeshuisweide verdwijnen voordat er goede alternatieven ontwikkeld én gerealiseerd zijn.”

Helaas kreeg het amendement geen steun van de andere fracties nadat wethouder Jan Zwiers had toegezegd dat het parkeerplan als eerste project wordt aangepakt na vaststelling van de visie.