Ondernemers worden benadeeld door sterke stijging ozb

De VVD-fractie in de gemeente Coevorden is het oneens met de stijging van 7 procent van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor eigenaren van niet-woningen. Zij vindt, dat ondernemers daarmee onevenredig worden belast. Het tarief voor eigenaren van woningen daalt met 3 procent.


Niet-woningen zijn onder meer bedrijfspanden, winkels, dorpshuizen en sportterreinen.
Voorheen gold één tarief voor woningen en niet-woningen, maar nu wordt een tariefdifferentiatie voorgesteld. Momenteel hanteert de gemeente een bovengemiddeld ozb-tarief voor woningen en een relatief laag ozb-tarief voor niet-woningen.

De VVD vindt een stijging wel terecht, maar 7 procent is te veel. “De gemeente stelt een goed ondernemersklimaat te hebben onder het motto ’Ruimte om te doen’. Met een dergelijke stijging worden de ondernemers afgestraft en wij vinden zo’n stijging onacceptabel. Zeker gezien het feit, dat de gemeente ruim in z’n jasje zit.”


Daarom dient de VVD tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 12 november een amendement in.