VVD Coevorden kiest voor wonen, werken en onderwijs als speerpunten voor de Kaderbrief 2021

Tijdens de behandeling van de kaderbrief in de Coevorder gemeenteraad was de aanpak anders dan gebruikelijk. Elke partij zorgde voor een pitch om de speerpunten aan te geven. De VVD-fractie kiest daarbij voor wonen, werken en onderwijs. Margriet Fissering verzorgde deze pitch.

Als wij als VVD-fractie in deze tijd een kaderbrief mochten opstellen zou er boven staan ‘Wonen, werken en onderwijs, de drie pijlers voor 2021.

Juist in deze tijd van corona en de daaraan gekoppelde onzekerheid vinden wij het belangrijk om positief te blijven en met elkaar de schouders eronder te zetten.

Fijn om te lezen dat het college dan ook aan het eind van de kaderbrief schrijft dat onze doelen onveranderd overeind blijven en net als ons vindt dat corona potentieel biedt voor transformatie. “Het hoofd koel houden, nuchter blijven en uitgaan van onze eigen krachten”  lezen we.

Behalve dat zijn er ook andere zaken die we goed vinden in de kaderbrief:
* We blijven investeren in de binnenstad van Coevorden.
* Er komt een programma om generatiearmoede tegen te gaan.
* Er wordt gewerkt aan verbetering van de infrastructuur.
* Er wordt erkend dat de status ‘ Culturele gemeente van Drenthe’ ons imago kan versterken. Dat vinden wij ook.

Wij zijn verheugd om te lezen dat de wens uit ons verkiezingsprogramma om de dienstverlening ook buiten kantoortijden te laten plaatsvinden erkend wordt. Immers, de gemeente is er voor de inwoners.

Meer bedrijvigheid

Enthousiast wordt de VVD van een wethouder die vertelt dat de grondverkoop weer toeneemt. Dat betekent vaak meer bedrijvigheid, meer werk in onze gemeente.

Dutch TechZone

Wij zien uit naar de evaluatie van de Dutch TechZone en hopen oprecht dat deze positief en betekenisvol is voor onze gemeente. De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen is heel waardevol.

Inzetten op onderwijs

Ook juist inzetten op onderwijs is voor onze regio van essentieel belang. Zorgen dat onze jeugd hier kan blijven  en kan kiezen uit en doorstromen naar verschillende opleidingen. En na afronding hier kan werken en wonen.

Energietransitie

Het is bekend, dat de VVD van mening is dat we niet voorop moeten lopen in de regionale energietransitie. We verkeren in een fase dat er nog zoveel nieuwe dingen ontdekt en ontwikkeld worden. Laten we geen spijt krijgen van de zaken  die we nu uitvoeren. Bovendien verdient draagvlak op het gebied van duurzaamheid nog wel een nadere uitwerking.

Wonen

Wat de VVD-fractie echt enorm mist in deze kaderbrief zijn plannen voor het wonen van onze inwoners in stad en dorp. Zowel voor ouderen als voor jongeren. Maar ook een visie van het college die ons vooruit gaat helpen en zorgt dat er meer mensen kiezen voor de gemeente Coevorden om te wonen. Wij zullen daar in de eerste termijn op terug komen en misschien een motie indienen.

Herstructureringsfonds

Daarnaast missen wij het herstructureringsfonds. Wij hebben daarover ook al vragen gesteld bij het jaarverslag 2019. Wij zijn het niet eens met het plan om het herstructureringsfonds pas in te zetten bij de Omgevingswet.

Glocalisering

Tot slot, in de Kaderbrief wordt gesproken over 'glocalisering'. Laat de gemeente daarin dan ook het voortouw nemen om zelf zoveel mogelijk lokaal te besteden. Juist nu!! Steun de lokale ondernemers!!