VVD-motie over woonvisie unaniem aangenomen

De motie van de VVD voor het actualiseren van de woonvisie, mede ondertekend door BBC2014 en PvdA, is aangenomen. De complete raad schaarde zich achter de motie.

De motie van de VVD voor het actualiseren van de woonvisie, mede ondertekend door BBC2014 en PvdA, is aangenomen. De complete raad schaarde zich achter de motie.

Om mensen te interesseren die willen werken en wonen in Coevorden is het belangrijk om een duidelijke lange termijnvisie te hebben”, aldus Bernette Sieben.

Waar willen we naar toe als Coevorden, wat willen we zijn? We hebben historie, een vestingstad en prachtige buitendorpen en gebieden. Daar ligt onze kracht. Die moeten we uitdragen en daar kunnen we mee beginnen in een actualisering van de woonvisie. We zullen moeten ophouden om in krimp te denken, dat de jeugd wegtrekt naar de grote steden en dat er alleen maar vergrijzing is, ophouden met een negatieve insteek.”

Vanuit de visie moeten we positief zijn en juist aanbod creëren. De markt verandert, er is een beweging in het kleiner worden van de huishoudens, er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens, zowel van jongeren als van ouderen. Dat biedt kansen in zowel de stad als de dorpen en de huidige woonvisie is daar te star in.“

Door het aannemen van de motie kreeg het college de opdracht om de Woonvisie te actualiseren naar een toekomstbestendige woonvisie waarbij rekening wordt gehouden met de marktontwikkelingen en woonbehoeftes. Deze geactualiseerde Woonvisie dient uiterlijk 1 januari aan de raad te worden aangeboden.