Motivatie VVD inzake Verhoging Toeristenbelasting 1 september 2015

Een jaar geleden, om precies te zijn op 16 september 2014, heeft de VVD namens ondergetekende een amendement ingediend die bedoeld was om de verhoging van de toeristenbelasting in onze mooie gemeente Coevorden te voorkomen. Vorig jaar ging het om indexatie, die met succes is afgewend.

Een jaar geleden, om precies te zijn op 16 september 2014, heeft de VVD namens ondergetekende een amendement ingediend die bedoeld was om de verhoging van de toeristenbelasting in onze mooie gemeente Coevorden te voorkomen. Vorig jaar ging het om indexatie, die met succes is afgewend.

Nu het om een verhoging van maar liefst 5 cent tot 2018 gaat neem ik u graag, net als vorig jaar, mee terug naar de afgelopen jaren waarin door de gemeente Coevorden al een behoorlijke inhaalslag is gemaakt.
In 2007 lag het tarief nog op Euro 0,58 en in 2012 is het tarief verhoogd naar Euro 1,00. Een verhoging van 72% in 5 jaar tijd.
In 2014 is deze belasting wederom verhoogd met 20%, naar Euro 1,20 per persoon, per nacht.

Een nieuwe verhoging naar Euro 1,25 is voor de VVD onacceptabel.
De gemeente Coevorden hanteert hiermee een tarief dat hoger ligt dan in andere Drentse gemeenten, waardoor de concurrentiepositie van de toeristische ondernemers verslechterd. Dit is en blijft, gezien de nog steeds zorgelijke economische situatie, een ongewenste ontwikkeling. Geachte college, u prijst zichzelf uit de markt.
Minder inkomsten voor ondernemers in de toeristische branche maar wat te denken van horeca en detailhandel. Kortom, het MKB in het algemeen en de consument lees toerist is de dupe.

Vorig jaar heeft de VVD dit college met klem verzocht om de toeristenbelasting om de hiervoor genoemde redenen niet te verhogen. Toen niet en de gehele collegeperiode niet.
Nu ik hier toch weer sta geeft aan dat het spreekwoordelijke “kwartje” niet gevallen is.

De verhoging levert de gemeente Coevorden Euro 50.000 op; de VVD is van mening dat dit bedrag niet uit deze sector moet komen. Wij maken andere keuzes; die zijn, ook in 2014, duidelijk aangegeven in onze alternatieve begroting.
Opnieuw zullen wij in de aanstaande begrotingsbehandeling pleiten voor dat wat wij als VVD belangrijk vinden. Een mooie, financieel gezonde gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is !!

Namens de VVD fractie,

Karin Zwaan-Alberts