VVD Drenthe start speciaal programma voor top talenten

Het opleidingsplan heeft het doel om over enkele jaren een nog groter aantal stevige/kansrijke kandidaat fractievoorzitters, lijsttrekkers, wethouders, gedeputeerden en Kamerleden te hebben in Drenthe. Een heel interessant pakket waarmee we het VVD geluid lokaal, regionaal en landelijk op een goede manier kunnen laten horen!

Top talent programma Drenthe

De KC Drenthe start samen met de afdelingen een meerjarig programma om de talenten beter voor te bereiden op huidige en toekomstige uitdagingen.
Het programma is een ondersteuning en aanvulling op de leerlijn van de Haya en geeft ondersteuning aan de kandidaten individueel en als groep.
Persoonlijke coaching, diverse bijeenkomsten en gezamenlijke opdrachten zijn erop gericht de kandidaten een betere uitgangspositie te geven voor hun uitdagingen.

Dit programma richt zich op toekomstige kandidaten voor de 2e Kamer, fractievoorzitters in Gemeenteraden en Staten, wethouders/gedeputeerden.

Voor dit programma wordt intensief samen gewerkt met de Permanente scoutingcommissie Drenthe en Landelijk.

De kandidaten solliciteren of worden voorgedragen bij een selectiecommissie en  geselecteerd op geschiktheid, leerbaarheid en potentie.
De kandidaten zijn zoveel mogelijk al actief, maar ook voor enkele onervaren kansrijke talenten is een plek.
Het programma is exclusief en de kandidaten moeten goed gemotiveerd zijn.
De Kandidaten zijn ca. 2 tot 5 jaar aan dit programma verbonden. Elk jaar wordt met hen geƫvalueerd en bezien of men door kan en wil in het programma.

De groep zal tussen de 10 en 15 mensen bevatten.

Begeleidingsteam

a.
    Bert Homan, politiek & bestuurlijk coach, oud wethouder, raadslid, lid campagneteam 2010, voorzitter afdeling.

b.    Tanja Klip, Dijkgraaf, oud gedeputeerde, wethouder, raadslid.

c.    Anneli Bouckaert, KC voorzitter, voorzitter afdeling.

Wat gaan kandidaten bereiken:

Kandidaten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door trainingen, het uitvoeren van opdrachten, stages en bezoeken aan bv Den Haag.
Daarnaast gaan ze hun regionale en landelijke netwerk fors uitbreiden.
De bekendheid van de kandidaten in de regio en landelijk wordt vergroot.
Kandidaten worden enkele keren per jaar individueel gecoacht.

Voorlopig programma:

Data bijeenkomsten:

-
    Zaterdag 21 november 2015 Start
-    Zaterdag 13 februari 2016
-    Zaterdag 2 april 2016
-    Zaterdag 21 mei 2016
-    Een maandag in juni (13,20 of 27), Voor bezoek Den Haag. Afhankelijk van agenda prominenten.
-    Evaluatie individueel juni/juli 2016

Inhoudelijk:

A.
    De kandidaten hebben ca. 4x per jaar op zaterdag een centrale bijeenkomst waarbij op hoog niveau aan vaardigheden en kennis gewerkt wordt.

B.
    De kandidaten gaan groepsgewijs een aantal opdrachten uitvoeren voor de VVD Drenthe en of lokale afdeling.

C.
    Er is een dag Den Haag met bezoek aan partijprominenten.

D.
    Zij werken aan hun netwerk zowel regionaal als landelijk:

Selectie:

Toegang tot de Top Klas geschied via sollicitatie en op voordracht.

De afdelingen geven hun kandidaten door aan het Top Talenten programma, bij voorkeur met een korte motivatie.

Kandidaten schrijven een sollicitatiebrief met daarin hun motivatie, waarom zij kiezen voor de VVD en welk doel zij voor de komende 5 jaar voor ogen hebben.

Voordrachten en sollicitatiebrief insturen voor 26 oktober 2015.
Naar Bert Homan, email: bert@berthoman.eu

Een selectiecommissie bestaande uit de 2 begeleiders en de voorzitster van de KC beoordeelt of de kandidaat toegelaten wordt tot de Top Klas.

Mogelijke sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste 2 weken van november 2015

Iedereen krijgt een individuele terugkoppeling waar zij/hij wel of niet is geselecteerd.